valence


valence (véy·lens)

png |Kem
1:
katangiang nagtatakda sa bílang ng atom o pangkat na makasasanib sa isang atom o pangkat : VALENCY
2:
kakayahan ng isang atom na makianib at nasusukat sa pamamagitan ng bílang ng hydrogen atom na nagpapaalis o inaaniban nitó : VALENCY