varix


varix (vá·riks)

png |[ Ing ]
1:
Med permanente at abnormal na paglakí at paghabà ng ugat, karaniwang makirot : VARICOSITY2, VARICOSE VEIN
2:
marka o pilat sa rabaw ng kabibe Cf VARICES