versus


vér·sus

pnr |[ Ing Lat ]
2:
nagsasaad ng hambingan ng dalawang panig, lalo kung sino o ano ang pipilìin Cf VS