view


view (vyu)

png |[ Ing ]
1:
lawak ng makikíta
3:
anumang nakikíta mula sa isang tiyak na punto o larawan nitó
4:
pagsiyasat sa pamamagitan ng mga matá

viewer (vyu·wer)

png |[ Ing ]

viewership (vyú·wer·syíp)

png |[ Ing ]
:
mga tagapanood ng isang programa o tsanel sa telebisyon o pelikula.

viewfinder (vyu·fáynd·er)

png |[ Ing ]
:
bahagi ng kamera na nagpapakíta ng sakop ng lente.

viewpoint (vyú·poynt)

png |[ Ing ]
1:
pook na katatanawan ng isang bagay