volt


volt

png |Ele |[ Ing “Alexander Volta” ]
:
istandard na yunit ng puwersang electromotive, katumbas ng potential difference na maghahatid ng isang ampere ng koryente sa pamamagitan ng resistance ng isang ohm Cf V

voltage (vól·tidz)

png |Ele |[ Ing ]

voltaic (vol·té·yik)

pnr |Ele |[ Ing ]
:
hinggil sa elektrisidad o koryente, lalo na ang likhang kemikal na reaksiyon, gaya sa baterya.

voltameter (vol·tá·mi·tér)

png |Ele |[ Ing ]
:
kasangkapang ginagamit na pansukat ng kantidad ng elektrisidad na dumaraan sa isang konduktor.

Volte-face (volt-fás)

png |[ Ing Fre “ilingon ang mukha” ]
:
pagbabago ng posisyon, opinyon, o argumento.

voltmeter (volt·mí·ter)

png |Ele |[ Ing ]
:
instrumentong pansúkat at ginagamit sa pagtáya ng potential difference sa pagitan ng dalawang púnto ng isang sirkitong elekriko.