walang-malay-tao


wa·lâng-má·lay-tá·o

pnr |[ walâ+na-málay-tao ]
:
nawalan ng malay dahil sa karamdaman o dahil sa malakas na suntok, at katulad na puwersa : WALÂNG-MÁLAY3