walang-utang-na-loob


wa·lâng-ú·tang-na-lo·ób

pnr |[ walâ+ na-utang-na-loob ]
:
hindi kumikilála ng utang-na-loob : WALÂNG-TÚRING2