wangwang


wang·wáng

png |[ ST ]
1:
pagbubuka ng taghiyawat gamit ang alpiler o pantusok
2:
pagbagsak nang nakatihaya.

wang·wáng

pnr

wáng·wang

png |Kol
:
sirena ng kotse ng pulis.

wáng·wang

pnd |i·wáng·wang, mag·wáng·wang
1:
[Kap] itabóy
2:
[War] paluwagin ang bútas o daánan.