warm


warm

pnr |[ Ing ]
2:
maalinsangan, kung sa panahon
3:
may sinat, kung sa karamdaman.

warmonger (war·móng·ger)

png |[ Ing ]
:
tao na nagtataguyod o nagbubuyó ng pakikidigma.

warm-up (wárm-ap)

png |[ Ing ]
1:
paghahanda para sa isang paligsahan, pagtatanghal, at katulad
2:
pagpapainit ng mákiná.