watak


wa·ták

png
1:
[Pan] pook na nakahiwalay o iláng
2:
[Seb] pagkakalat ng dumi.

wa·ták

pnr
:
may mga bahaging malayò sa isa’t isa ; hindi magkakadikit o may pagitan sa isa’t isa : ÁTAK, KALÁT-KALÁT, HIWÁ-HIWALÁY, LAYÔ-LAYÔ, TANGKALÁG