watch


watch (wáts)

pnd |[ Ing ]
:
sumubaybay o subaybayan sa pamamagitan ng matá Cf NOÓD

watch (wáts)

png |[ Ing ]
:
maliit at nabibitbit na orasan, gaya ng ikinakabit sa kamay o inilalagay sa bulsa.

watchman (wáts·man)

png |[ Ing ]
:
security guard.