web


web

png |[ Ing ]
1:
2:
ganap na estruktura o magkakaugnay na serye
3:
Zoo lamad sa pagitan ng mga daliri sa paa ng hayop o ibon na nakalalangoy
4:
Com isang sistemang hypertext na tumatakbo sa internet.

wé·ber

png |Ele |[ Ing ]
:
ang metro-kilo-gramo-segundong yunit ng magnetikong daloy at lakas na magnetikong polo.

web offset (web óf·set)

png |[ Ing ]
:
paglilimbag na gumagamit ng serye ng mákináng offset para sa maramihan at mabilisang produksiyon, gaya sa produksiyon ng peryodiko at komiks.

webpage (wéb·peyds)

png |Com |[ Ing ]
:
isang dokumento o pintungan ng impormasyon sa web.

website (wéb·sayt)

png |Com |[ Ing ]
:
koleksiyon ng magkakaugnay na web page, imahen, video, at iba pa.