weyter


wéy·ter

png |[ Ing waiter ]
:
tao na nagsisilbi sa mga kumakain sa isang restoran, hotel, at katulad, wéyt·res kung babae : SERBIDÓR