year


year (yir)

png |[ Ing ]

yearbook (yír·buk)

png |[ Ing ]

yearling (yír·ling)

png |Zoo |[ Ing ]
1:
hayop na magdadalawang taon ang gulang
2:
kabayo na isang taong gulang.