yin


Yin

png |Pil |[ Tsi ]
:
sa pilosopiyang Chino, ang pasibong tuntunin ng uniberso, inilalarawan bílang isang babae at iniuugnay sa lupa, dilim, at lamig Cf YANG

yín·yin

png |Ark |[ Iva ]