zakat


za·kát

png |[ Ara ]
:
sa Islam, buwis para sa mahihirap.