zodiac


zodiacal (zod·yá·kal)

pnr |[ Ing ]
:
ukol sa zodiac.

zodiacal light (zod·yá·kal layt)

png |[ Ing ]
:
napakalabòng guhit ng liwanag na nakikíta sa kanluran sa paglubog ng araw o sa silangan bago sumikat ang araw, at pinaniniwalaang liwanag na mula sa ulap ng bagay na umiikot sa araw.