all


all (ol)

pnr |[ Ing ]

alla breve (ál·la bré·ve)

pnb |Mus |[ Ita “ayon sa nota” ]
:
paggamit sa kalahating nota bílang yunit ng kompás.

Allah (á·la)

|[ Ing ]
:
sa Islam, ang Diyos : ALÁ

al·láng

png |Zoo |[ Ifu ]
:
uwáng sa tubig na kulay bughaw na maitim.

al·la·ngí·gan

png |Bot |[ Ilk ]

al·lá·ngog

png |[ Ilk ]
:
tunog na hungkag : ALLUNGÓGAN

alla prima (á·la prí·ma)

png |Sin |[ Ita “unang tangka” ]
:
tuwirang pagpipinta sa mukha o sa kambas.

al·lá·taw

png |[ Ifu ]
:
basket na katamtaman ang laki, may tuyud, 50 sm ang taas, yarì sa kawayan, at pinagsisidlan ng kamote.

ál·law

png |[ Ilk ]

al·la·wá·gi

png |[ Ilk ]

al·lá·wat

png |[ Ilk ]

allegory (á·le·gó·ri)

png |Lit |[ Ing ]

allergy (á·ler·dyí)

png |Med |[ Ing ]
:
abnormal na reaksiyon ng katawan sanhi ng pagkalanghap, pagkalunok, o pagkadaiti ng balát sa isang bagay, at karaniwang nagdudulot ng pagbahing, sipon, o pangangati ng matá o balát : ALERHÍYA, ANÁYO2

alley (á·li)

png |[ Ing ]
1:
mahabà at makipot na daan sa pagitan ng mga gusali Cf BIT-ÁNG
2:
sa larong bowling, daan na yarì sa kahoy na pinagugulungan ng bola.

al·líd

png |[ Ilk ]

al·li·gáng

png |Mil |[ Ilk ]
:
bantay na nása bentahang posisyon.

alligator (a·li·géy·tor)

png |Zoo |[ Ing ]

alligator pear (a·li·géy·tor peyr)

png |Bot |[ Ing ]

ál·lin

png |[ Bag ]

al·lí·nga

png |[ Ilk ]

al·lí·ngag

pnd |al·lí·nga·gin, mag-al·lí·ngag |[ Ilk ]
:
makinig sa may kalabuan.

ál·lit

png |[ Ilk ]

alliteration (a·lí·te·réy·syon)

png |Lit |[ Ing ]

allow (a·láw)

pnd |[ Ing ]

allowance (a·lá·wans)

png |[ Ing ]
1:
halaga o kabuuang halaga na pinahintulutang mapasakamay ng isang tao : STIPEND1
2:
báon na salapi
4:
ang ipinahintulot
5:
taán3 o pataán.

alloy (a·lóy)

png |[ Ing ]
:
uri ng metal na binubuo ng dalawa o mahigit pang tinunaw at pinaghalòng metal.

All Saints’ Day (ol seynts dey)

png |[ Ing ]
:
pagdiriwang na ginagawâ ng iba’t ibang simbahang Kristiyano tuwing Nobyembre 1 bílang paggunita sa mga banal.

All Souls’ Day (ol sowls dey)

png |[ Ing ]
1:
pagdiriwang na ginagawâ ng simbahang Katolika ukol sa kaluluwa ng mga yumao at karaniwang ginaganap tuwing Nobyembre
2:
Áraw ng mga Patáy.

al·lú·day

png |[ Ilk ]
1:
hikaw ng mga Igorot
2:
lubid na ginagamit upang maisakbat ang isang bagay.

al·lu·ngó·gan

png |[ Ilk ]

al·lú·sob

pnd |al·lu·sú·ban, i·al·lú·sob, mag-al·lú·sob |[ Ilk ]
1:
ilipat sa iba ang lamán ng isang sisidlan

alluvium (a·lú·vi·ém)

png |Heo |[ Ing ]
:
deposito o tambak ng pinong lupa sa lambak at bunganga ng ilog matapos ang baha : ALUBYÓN

ally (á·lay)

png |[ Ing ]