danlay


dan·láy

png
1:
[ST] kawáyang nilapát at ginagamit sa paggawâ ng baklad, pang-ipit sa dahon, pantuhog sa dahon ng sasá, at pambálot ng suman sa ibos : DANGLÓS, DANGÓY var dangláy
2:
hagis na pasalipadpad
3:
toldang pataas at pahilig.