itor


-i·tor (i·tór)

pnl |[ Ing ]
:
pambuo ng pangngalang tagaganap, karaniwang mula sa mga salitâng Latin, hal creditor.

i·tór

png |[ ST ]

-itory (í·to·rí)

pnl |[ Ing ]
:
pambuo ng pang-uri at nangangahulugan na “umuugnay sa ” o may kinalaman sa pandiwaring aksiyon, hal inhibitory.