liham


lí·ham

png
:
nakasulat na pahayag o komunikasyon para sa isang tiyak na pinag-ukulan : KALATÁS2, LETTER2, MAIL1, SÚLAT1