lock


lock (lak)

png |[ Ing ]
2:
kulong na bahagi ng kanal o ilog, na karaniwang napabababaw o napalalalim ang tubig alinsunod sa pagbubukás o pagsasara ng lagusan
3:
Mil mekanismo sa pagpapaputok ng baril.

lock (lak)

pnd |[ Ing ]
1:
magsusi ; susìan
2:
magtago ; itago at susìan
3:
tiyaking ligtas.

locket (lá·ket)

png |[ Ing ]
1:
maliit at manipis na sisidlan
2:
sisidlang ginagamit na palawit sa kuwintas.

lock-jaw (lák·jo)

png |Med |[ Ing ]

lockout (lák·awt)

png |Kom |[ Ing ]
:
pagsasara ng negosyo o maramihang pagtatanggal ng mga manggagawà ng kompanya dahil sa hindi pagkakasundo ng tagapangasiwa at ng unyon.

locksmith (lák·is·míth)

png |[ Ing ]

lock-up (lák·ap)

png |[ Ing ]
1:
pagsususi o pagkakandado, gaya sa isang silid
2:
pagkabilanggo ; pagkakulong.