observe


observe (ob·sérv)

pnd |[ Ing ]
2:
sundin o tuparin ang kautusan, batas, patakaran, at iba pa ; o panatilihin ang kaayusan o pamamaraan
3:
itanghal, tulad ng seremonya ; o ipagdiwang o idaos.

ob·sér·ver

png |[ Ing ]
2:
tao na dumadalo sa mga kumperensiya, at katulad, upang magtalâ ng mahahalagang impormasyon, gayong hindi siya kalahok
3:
sa militar, tao na nagmamasid ng kilos ng kaaway.