sow


sow

png |Zoo |[ Ing ]
:
inahing baboy.

sow

pnd |[ Ing ]
1:
ihasik o maghasik

so·wák

png |[ ST ]
:
pagbiyak sa piraso ng kahoy gamit ang kunyas.

só·wang

png |Sin |[ ST ]
:
hikaw na may palawit.

só·wat

png |Agr |[ ST ]
:
pagtatanim sa hu-kay.

so·wì

png |[ ST ]
:
paghahati-hati o pama-mahagi.

só·wik

png |[ ST ]
1:
salero na walang takip

so·wít

png |Med |[ ST ]
:
pagbusbos ng pigsa o bukol.

so·wo·lán

png |[ ST ]
:
baso para sa alak.