tumuro


tu·mu·rò

png |Mat |[ ST ]
:
ang layò sa pagitan ng dulo ng hinlalakí at dulo ng hintuturo kapag nakabanat na magkahiwalay : DANGÁW2