bulagâ!


bu·lág

pnr
1:
Med hindi nakakikíta ; walang kakayahang makakíta : BLIND, BUTÁ1, MATÁNG-PÍLÁKIN
2:
Med madilim ang paningin : BLIND, MATÁNG-PÍLÁKIN
3:
hindi nakakaunawa o nakakaintindi ; ayaw umunawa : BLIND
4:
hindi nagagabayan ng katuwiran o katalinuhan : BLIND
5:
[Bik] hiwalay o mapahiwalay.

Bu·la·gâ!

pdd
:
bulalas o sigaw na panggulat : BUTIKALÂ! var Bâ!, Balagâ!, Bagâ!, Bugâ!, Gâ!

bu·la·gáw

pnr |[ Bik Hil Seb Tag ]
1:
may kulay abong mga inla
2:
[Bik Hil Seb Tag War] manilaw-nilaw o ginintuan, gaya ng bulagáw na buhok
3:
[War] pulá.

bu·lág·hok

png |[ War ]
:
úngol o igik ng baboy.

bu·lag·lág

pnr |[ ST ]

bu·lag·nós

pnd |ma·bu·lag·nós, bu·mu·lag·nós
:
masirà ang takip o harang kaya tumapon o bumuhos ang tinatakpan o hinaharangan.


bu·lag·sák

pnd |bu·mu·lag·sák, i·bu·lag·sák, mag·bu·lag·sák |[ ST ]
1:
isaboy o magsaboy
2:
hayaang lumabas ang galit.

bu·lag·tá

png |[ ST ]
:
varyant ng bulagtâ.

bu·lag·tâ

png |[ Kap Tag ]
:
pagbagsak nang todo at walang kontrol sa sahig o lupa, patihaya o padapâ dahil nawalan ng malay o namatay : HANDÚSAY Cf SUBSÓB1, TIMBUWÁNG — pnd bu·mu·lag·tâ, ma· pa·bu·lag·tâ.