abba


Ab·ba

png |[ Heb ]
:
sa Bagong Tipan ng Bibliya, tawag sa Diyos bílang Ama Cf ELOHIM, YAHWEH

áb·ba

png |[ Iba ]

Áb·bas

png |[ Ara ]
:
amain ni Muhammad.

Ab·bá·síd

png |[ Ara ]
:
kasapi ng isang dinastiya ng mga Kalipa na namunò sa imperyong Islam mula sa Baghdad at mula diumano sa lahi ni Abbas.