kati


ka·tí

png
1:
pakiramdam sa balát na kailangang kamutin : dápaw1, gatál1, gátel, gatél1, gatól3, kasíli3, katál, katím1, katól2, katúl, kedél1, lasò2
2:
tawag sa matinding pagnanasà — pnd ku·ma·tí, ma·nga·tí.

ka·tî

png |[ Kap Tag ]
1:
pa·nga·tî pan-lansi o panghimok sa mga ibon, manok, at hayop na pumasok sa isang bitag Cf páin
2:
pagkatok sa metal, kahoy, at iba pang bagay, upang alamin ang tibay nitó.

ká·ti

png
1:
[Kap Pan ST] pagliit ng tubig sa dagat : ábba, ebb, hubás1, hunás, ilát, low tide, malaóang, oyò, págas1, pugírat, úgut Cf kanhas, súrut, taog — pnd ku·má·ti, mag·ká·ti
2:
Heo [ST] lupain, kara-niwang nása tabíng ilog o dagat na hindi inaabot ng pagtaas ng tubig Cf katíhan
3:
[ST] yunit ng timbang na 623.70 g
4:
[TsiChi] paraan ng pagsukat ng bigat na katumbas ang 20 onsa.

ká·ti

pnr |Mat |[ ST ]
:
sampung milyon.

ká·ti·án

png |Isp |[ kati+an ]
:
laro na pinag-uuntog ang mga itlog at panalo ang humahawak ng pinakamatibay na itlog, napupunta sa mananalo ang mga itlog na naunang mabasag.

ka·ti·bá·yan

png |[ Kap Tag ka+tibay+ an ]
1:
anumang nakapagpapalinaw o nakapagpapaliwanag na totoo ang isang pangyayari o paniniwala : alusithâ2, dasón5, ebidénsiyá, evidence, kamatuoran2, patíbay, patúnay, pruwéba1 Cf testimónyo
2:
Bat mga impormasyon, sa anyong pahayag ng saksi, dokumento, at iba pang bagay na kilalá ng mga saksi at ini-haharap sa hukuman o sa panghuku-mang lupong tagahatol bílang patotoo ng mga bagay o pangyaya-ring pinag-uusapan o pinagtatalunan : alusithâ2, dasón5, ebidénsiyá, evi-dence, kamatuoran2, patíbay, patúnay, pruwéba1
3:
opisyal na kasulatan na nagpapatunay hinggil sa isang pangyayari o katangian, hal katibayan sa kapanganakan, kasal, o kamatayan ng isang tao, katibayan sa pinag-aralan o kalusugan ng isang tao, katibayan sa husay o tibay ng isang kasangkapan : certifi-cate, katarrángan, sertipiko Cf kredensiyál

ka·tí·bog

png
:
bugbóg1 — pnd ka·ti· bú·gin, ku·ma·tí·bog, ma·ka·tí· bog.

ká·tig

png |Ntk |[ Akl Bik Hil Kap Mar Seb Tag War ]
:
kawáyan na nakakabit sa magkabilâng gilid o sa mga batangan ng bangkâ upang matatag na lumutang sa tubig.

ká·tig

pnd |ka·tí·gan, ku·má·tig
1:
pumanig ; bumoto para sa isang panu-kala
2:
sumang-ayon ; tangkilikin.

ka·ti·ga·yó·nan

png |[ Seb ]

ka·tíg·bi

png
1:
Bot butó ng halámang tigbi
2:
Psd parihabâng lambat na ginagamit sa panghuhúli ng banak.

ka·tí·gu·lá·ngan

png |[ Seb ]
:
magú-lang ; ninunò1

ka·ti·gú·man

png |[ Seb ]

ka·tí·han

png |[ kati+han ]
:
lupang hindi naaabot ng tubig : dálin2, hubás1, tangkíg2 Cf dalátan, lupà

ka·tí·kat

png |[ ST ]
:
pagkatuyo ng tubig sa bambang o sapà.

ka·tí·kis

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng punongkahoy.

ka·ti·kót

pnr
:
tiniklop at binilot, ka-raniwang dahon ng ikmo Cf pilipít

ka·tí·kot

png |[ ST ]
1:
pagsasáma-sáma ng mga isda sa isang pook — pnd i·ka·tí·kot, ka·ti·kú·tin, ma·nga·tí· kot
2:
dahon para sa buyo.

ka·tik·yá

png |[ ST ]

ka·tik·yâ

png |Kol

ka·tíl

png |Med |[ ST ]
:
makatíng taghi-yawat Cf butlíg

ka·ti·líng·ban

png
1:
[Hil War] kapi-sánan
2:
[Seb] lipúnan.

ka·til·má

png |Bot

ka·tím

png |[ ST ]
1:
Med katí1 o anga-ngatí
3:
sa Batangas, lálim2 Cf baliwag

ká·tim

png
1:
[ST] dumi sa balát na mahirap alisin Cf bánil, libág
2:
pasò ng araw.

ka·tim·bók

png |Mus |[ Man Tgk ]

ka·tí·mon

png |Bot |[ Hil Seb ST War ]
:
halámang (Cucumis melon ) guma-gapang sa lupa, at may bilugán, makatas, at manamis-namis na bunga.

ká·tin

png |[ War ]

ka·ti·ngá·la

png |[ Hil ]

ka·ti·nga·lá·han

png |[ Seb ]

ka·ti·ngán

png
1:
malaking lutuáng yarì sa luad var kating-án Cf palayók
2:
luad na sisidlan ng tubig.

ka·tíng-ka·tíng

png |Mus
:
tunog ng kinalabit na bagting ng gitara.

ka·tíng-pu·tak·tí

png |Med |[ ST katí+ ng putaktí ]
:
isang uri ng ketong.

ka·ting·tíng

png |Mus
:
pagkalabit sa bagting ng gitara Cf katingkating

ka·tí·nig

png |[ ka+tinig ]
1:
kahawig na tinig
2:
Gra Lgw uri ng mga tunog sa pagbigkas na nangangailangan ng pag-impit o pagpinid ng isa o mahigit pang bahagi ng lagúsan ng hininga, gaya ng g, n, p, r, s
3:
Gra Lgw titik na kumakatawan sa katinig : consonant, konsonánte, maki-katni Cf patí-nig

ka·ti·pán

png |[ ka+tipan ]
1:
[ST] ka-sundo sa isang bagay, hal katipan sa negosyo : katikyá

ka·ti·páw

png |Zoo
:
maliit na pugo var kutipáw

ka·ti·pú·nan

png |[ ka+tipon+an ]

Ka·ti·pú·nan

png |Kas
:
kilusang ma-panghimagsik na itinatag ni Andres Bonifacio noong 7 Hulyo 1892 laban sa pananakop ng EspanyaEspaña : KKK

Ka·ti·pu·né·ro

png |[ Tag ka+tipon+ Esp ero ]
:
kasapi ng Katipunan.

ka·tís

png
1:
pagpitik ng mga daliri
2:
marahang pagkanti o pagkatok sa itlog Cf katî

ká·ti·tér

png |Med |[ Ing catheter ]
:
pa-yat na túbong gawâ sa metal, goma, o plastik na ipinapasok sa panloob na daluyan ng katawan : kalílya Cf sónda

ká·ti·ti·kán

png |[ ka+titik+an ]
1:
buod ng mga pinag-usapan sa pulong : ákta, minúta, minutes
2:
opisyal na memorandum na nagbibigay ng pahintulot sa pagsasagawâ ng mga gawain : ákta, minúta, minutes

ka·ti·tíng

pnr |[ Kap Tag ]

ká·ti·wa·là

png |[ Kap Tag ka+tiwala ]
:
tao na pinagkakatiwalaan upang mamahala sa isang malakíng gawain o ari-arian : agin-dág, caretaker, engkargádo2, himati1, katálek, kumikibír, sinalígan, sindíko1 Cf kapatás, trustee

ká·ti·wa·li·án

png |[ ka+tiwali+an ]
1:
anumang lihis o paglihis sa naka-mihasnan, pamantayan, normal, at inaasahan : aliwaswás1, anomalya1, kabalbalan1 — pnr ti·wa·lî
2:
pagli-his sa panuntunan : aliwaswás1, ano-malya1, kabalbalan1

ka·ti·yá·kan

png |[ ka+tiyák+an ]
:
pagiging tiyák.

ka·ti·yáp

png |[ ka+tiyáp ]
:
kausap o kásundô para gawin ang isang bagay.

ká·ti·yáw

png |Zoo |[ TsiChi ]
:
tandáng1 var kátyaw, tátyaw