absoluto


ab·so·lú·to

pnr |[ Esp ]
:
walang kapantay o walang katulad : ABSOLUTE, GANÁP3