ganap


ga·náp

png
1:
[ST] lubusang pagtupad o pagsunod sa kailangang kabuuan, gaya sa kailangang bílang ng sinulid upang maging ganap ang isang lábay
2:
pag·ga·náp : paggawa ng isang trabaho o tungkulin — pnd ga·na·pín, gu·ma·náp.

ga·náp

pnr |[ Kap Mag Mrw Tag ]
1:
walang anumang pinsala o depekto sa kalagayan, kalidad, at pagtatanghal : BULÓS3, HIMPÍT, HÍNGPIT, NAPNÁP, PERFECT, PERPÉKTO
4:
nása takdang oras : EKSÁKTO3
5:
[Bik] kumalat o nakakalat
6:
[Ilk] panlahat
7:

ga·ná·pan

png |[ ganap+an ]