acknowledgement


acknowledgement (ak·nó·lids·mént)

png |[ Ing ]
2:
bagay na ibinibigay o kilos na ginagawa kapalit sa isang serbisyo
3:
pasalámat o pagpapasalamat var acknowledgment