adolescence


adolescence (a·do·lé·sens)

png |[ Ing ]
:
panahon sa pagitan ng kamusmusan at pagkatigulang : ADOLESÉNSIYÁ, HÚLOG10