hulog


hu·lóg

pnr |na·hú·log
:
bagsák o bumagsak.

hú·log

png |[ Bik Hil Seb Tag Tau War ]
1:
bagsák1 o pagbagsak : BALDÚG, KAPÉLAG, NÁPLAG, TÉNNAG var olog, ulog Cf BULÍG, HUSÔ, LAGPÁK, LÚTOS1, SADLÁK
2:
bayad na lingguhan o buwanan Cf APLÁSOS
3:
pagkabíhag ; pagkadakip
4:
yunit na kantidad, gaya sa pagluluto ng bibingka Cf SÁLOK, SÍROK, SÚKAT, TÁKAL
5:
ang ibig sabihin ng isang salita Cf KAHULUGÁN
6:
sariling palagáy o pagkaunawa ukol sa isang bagay
7:
salin3 o pagsasalin
8:
Psd sa pangingisda, ang bílang ng paghuhulog ng lambat
9:
Kem substance na idinadagdag para sa reaksiyong kemikal : REAKTÍBO
11:
tensiyong muskular bílang kondisyon ng kalusugan
12:
halagang nakadeposito sa bangko Cf HABÍLIN, LÁGAK, PAÍNGAT, PATAGÒ
14:
palagiang ambag o quota sa isang organisasyon Cf KONTRIBUSYÓN, BÚTAW
15:
16:
Heo bahaging pababâ ng isang bundok
17:
sa paghahabi, ang pagsusuksok ng karayom sa tela
18:
sa metalurhiya, ang bantò o alloy
19:
sa pagbibiláng, ang tally
20:
boluntaryong pagbagsak ng sarili ; pagpapatihulog
21:
Kar isang pabigat na nakapalawit sa pisi at tumitiyak kung tuwid ang pagkakatayô ng anumang bahagi ng bahay.