agaw


a·gáw

png |[ Hil Seb ]

á·gaw

png
1:
pag-á·gaw sapilitang pagkuha ng anumang bagay : KÁYAW1, PAKYÁR2
2:
pag-á·gaw hindi makatwirang pagsamsam sa ari-arian : PAKYÁR2
3:
pag-á·gaw pagsabat sa usapan — pnd a·gá·win, i·á· gaw, mang-á·gaw
4:
Bot kabélyo de-anghél
5:
Med [ST] abóng ibinalot sa tela at ipinansisipsip sa dugo ng bagong panganak
6:
[ST] pagsagip ng isang tao na nása panganib.

a·gá·wa

png
1:
[Ilk] síkap
2:

a·ga·wán

png |[ ágaw+an ]
:
unahán sa pagkuha : HÁMBOT

a·gaw-áw

png |[ Bik ]

á·gaw-bú·hay

pnr
:
nása bingit ng búhay at kamatayan o napakaliit ng pagkakataong mabúhay : PÁTAWÍRIN

á·gaw·di·lím

png

á·gaw ti sá·bot

png |[ Ilk ]
:
laro ng mga batà na gumagamit ng bao.

á·gaw-tú·log

pnr
:
bahagyang tulóg at bahagyang gisíng.