agay


á·gay

png
1:
Agr [Man] sa pagkakaingin, yugto sa pagtabás ng mga punò at damo Cf LÁWAG
2:
[Hil Seb] ágos.

a·ga·yáy

png |[ ST ]
:
agos ng tubig sa ilog.

a·gáy-ay

png
1:
banayad na simoy ng hangin
2:
Zoo [Seb Hil War] bukbók1

a·gay-á·yam

png |Zoo |[ Ilk ]

a·gá·yep

png |Bot |[ Pan ]

a·ga·yók

png |[ Ifu ]
:
agimat ng mga babae para magayuma ang laláki.