sitaw


si·táw

pnb |[ Iba ]

sí·taw

png |Bot |[ Bik Ilk Tag War ]
:
gulay (genus Phaesolus ) na kauri ng bataw ngunit higit na mahabà ang bunga : AGÁYEP, BÁTONG, HÁNTAK2, KAMÁNGYAN, LATÓY2, STRING BEAN