akab


á·kab

png
1:
paraan ng pagtanggal ng hangin sa lamán sa pamamagitan ng bentósa
2:
kalagayan ng pagiging lápat
3:
Kar uka sa gilid ng kahoy Cf AÁB, ÁK-AK, KÚTAB, ÚKIT
4:
bútas o siwang sa tagiliran, gaya ng sa sasakyang-dagat
5:
tibág sa isang malakíng bató o sa pasigan ng isang ilog — pnd a·ka·bán, a·ka·bín, mag-a·káb
6:
[Seb] ngatngát var ákhab

a·ká·ba

png |[ Ilk ]