ngatngat


ngat·ngát

png
:
pagsirà sa anumang bagay sa pamamagitan ng pagkagat gaya ng ginagawâ ng áso, dagâ, o pusa : AKÁB6, KIBKÍB2

ngát·ngat

png
1:
[Hil] sapilitang pagbubuka sa bibig ng iba
2:
[Pan] away na nauwi sa bugbugan
3:
[Seb] pagpapalaki, hal ng bútas.