aklas


ak·lás

png |Ekn
:
organisadong pagtanggi ng mga obrero na magtrabaho hanggang mabigyan ng lunas ang kanilang karaingan : AKLÁSAN, STRIKE, WÉLGA — pnd ak·la·sín, i·ak·lás, mag-ak·lás.

ák·las

png |[ War ]

ak·lá·san

png |Ekn |[ aklás+an ]