aleluya


a·le·lú·ya

png |Mus |[ Esp Lat Heb halaluyah ]
:
tugtúgin at awiting papuri sa Diyos bago basahin ang ebanghelyo : HALLELUJAH1

A·le·lú·ya!

pdd |[ Esp Lat Heb halalu-yah ]
:
“Purihin ka, Panginoon! ” : Hallelujah!

A·le·lú·ya

png |Tro |[ Esp Lat Heb halaluyah ]