alipin


a·lí·pin

png
1:
tao na nása ilalim ng kapangyarihan ng kaniyang pinaglilingkuran : ADÍPEN, BÁG-EN, BULYÁNG, BUSÁBOS, ORÍPUN, SLAVE1, SOSÓGDAPÓG
2:
tao na pag-aari ng ibang tao : ADÍPEN, BÁG-EN, BULYÁNG, BUSÁBOS, ORÍPUN, SLAVE1, SOSÓGDAPÓG

a·lí·ping na·ma·ma·háy

png |Pol |[ alipin+ na+nása+bahay ]
:
sa sinaunang lipunan, ang uring naglilingkod sa pinagkakautangan, ngunit may karapatan na mag-ari ng lupa, maaaring magpakasal, at hindi maaaring ipagbilí Cf ALÍPING SAGIGÍLID

a·lí·ping sa·gi·gí·lid

png |Pol |[ alipin+ na+nása+gilid ]
:
sa sinaunang lipunan, ang uring naglilingkod at nakatirá sa pamamahay ng kaniyang pinagkakautangan, nawalan ng karapatan o walang karapatang mag-ari ng lupa, kailangang humingi ng permiso upang magpakasal, at maaaring ipagbili Cf ALÍPING NAMAMAHÁY