slave


slave (is·léyv)

png
2:
tao na buong sipag kung gumawâ
3:
kaawa-awang biktima ng nangingibabaw na impluwensiya
4:
mákiná o bahagi ng mákiná na kinokontrol ng ibang má-kiná.

slavery (is·léy·ve·rí)

png |[ Ing ]
1:
kala-gayan ng mga alipin
2:
nakapapagod na paggawâ
3:
kalagayan ng pagka-karoon ng alipin.