altitud


al·ti·túd

png |Heo Pis |[ Esp ]
:
taas ng isang bagay mula sa isang punto, lalo na mula sa rabaw ng tubig : ALTITUDE

altitude (ál·ti·tyúd)

png |Heo Pis |[ Ing ]