amag


á·mag

png |Bio
1:
mumunting organismo, karaniwang lungti o mamutî-mutî ang kulay at lumilitaw sa pagkain o sa mga gulay na nabubulók : ÁB-AB, AGÚP-OP1, BAGUBÛ, MOLD2 Cf APÁYA
2:
funggus (gaya ng order Mucorales ) na nagpapalitaw nitó
3:
Zoo [Ilk] ulyábid.

á·mag

pnb |[ Mag Mrw ]

a·ma·gá

pnr |[ Pan ]

a·má·ga

png |Bot |[ Seb ]

a·ma·gá·si

png |Bot |[ War ]

a·má·gong

png |Bot
:
masangang palumpong (Thespesia lampas ), dilaw ang bulaklak, at itinuturing na halámang gamot : BÚLAK-BÚLAK, DALDALYÚPANG, KÁPAS-KÁPAS, MARAKÁPAS2, MARATARÓNG