bukas


bu·kás

pnr |na·ka·bu·kás |[ Bik Hil Seb Tag War ]
1:
maaaring makíta o mapasok ang loob : ABLÍ, ABYÉRTO, BUSNÎ, LUKÁS2, LÚKAT, MAKABUSNÎ, MANYÍWANG, ÓKAB, ÓPEN, TÓKAB, TUKÁS, UKÁB, VÚKAT, YÚKAB Cf BULWÁG, MULÁT1
2:
may posisyong nagpapahintulot ng pagdaan o pagdaloy, tulad ng bukás na gate o bintana : ABLÍ, ABYÉRTO, BUSNÎ, LUKÁS2, LÚKAT, MAKABUSNÎ, MANYÍWANG, ÓKAB, ÓPEN, TÓKAB, TUKÁS, UKÁB, VÚKAT, YÚKAB
3:
para sa lahat, walang pagkakataong manghadlang : ABLÍ, ABYÉRTO, BUSNÎ, LUKÁS2, LÚKAT, MAKABUSNÎ, MANYÍ-WANG, ÓKAB, ÓPEN, TÓKAB, TUKÁS, UKÁB, VÚKAT, YÚKAB
4:
hindi sagabal sa paningin o pagkilos : ABLÍ, ABYÉRTO, BUSNÎ, LUKÁS2, LÚKAT, MAKABUSNÎ, MANYÍWANG, ÓKAB, ÓPEN, TÓKAB, TUKÁS, UKÁB, VÚKAT, YÚKAB
5:
bakante o hindi pa napupunuan, tulad ng isang bukás na posisyon sa trabaho : ABLÍ, ABYÉRTO, BUSNÎ, LUKÁS2, LÚKAT, MAKABUSNÎ, MANYÍWANG, ÓKAB, ÓPEN, TÓKAB, TUKÁS, UKÁB, VÚKAT, YÚKAB
6:
hindi pa napagpapasiyahan o hindi pa napagkakasunduan, tulad ng isang bukás na usapin : ABLÍ, ABYÉRTO, BUSNÎ, LUKÁS2, LÚKAT, MAKABUSNÎ, MANYÍWANG, ÓKAB, ÓPEN, TÓKAB, TUKÁS, UKÁB, VÚKAT, YÚKAB

bu·kás

png |pag·bu·kás, pag·bu·bu· kás |[ Bik Hil Seb Tag War ]
1:
paglilitaw ng nása loob, gaya ng pagbubukas ng aklat Cf BUKLÁT1
2:
pag-aalis ng tikom o sara, gaya ng pagbubukás ng pinto.

bú·kas

pnb |[ Chi Kap Tag ]
1:
araw kasunod ng kasalukuyang araw : ÁMAG, BIGÁT, BÓWAS, MANYÁNA1, MAPITÂ, NABWÁS, NONÚMMA, NOOGMÀ, SAÁGA, SÉNSUM, TOMORROW, UGMÂ

bú·kas-bú·kas

png |Bot |[ ST ]
:
damong kinakain ng layang-layang.

bu·kas·kás

pnr

bu·kás-pá·lad

pnr