ambag


am·bág

png
1:
pagbibigay ng salapi, oras, kaalamán, o tulong kasáma ng ibang tao para sa kawanggawa : ABÚLOY1, CONTRIBUTION, KONTRIBUSYÓN, OFFERING2, SUSKRIPSIYÓN2, TAPÓNG1
2:
anumang ibinigay para sa pangkalahatang pondo o suplay : CONTRIBUTION, KONTRIBUSYÓN, SUSKRIPSIYÓN2, TAPÓNG1
3:
anumang orihinal na akda na ilalathala para sa isang magasin o publikasyon : CONTRIBUTION, KONTRIBUSYÓN, SUSKRIPSIYÓN2, TAPÓNG1

am·bá·gan

png |[ ambag+an ]

am·bá·gel

pnr |[ Pan ]