amor


a·mór

png |[ Esp ]
:
ibig3-4 ; pag-íbig.

a·mo·rál

pnr |[ Esp ]
1:
walang pakialam o hindi ayon sa moralidad
2:
walang morál na prinsipyo.

a·mo·ra·li·dád

png |[ Esp ]
:
kawalan ng pamantayan ng pag-uugali.

a·mo·ra·lís·mo

png |[ Esp ]
:
amorál na saloobin.

a·mó·res

png |[ Esp ]
1:
romantikong tagpo at gawain
2:
hindi kaiga-igayang amoy
3:
Bot anumang yerba na kabílang sa genus Valeriana na may putî at rosas na bulaklak : AMORÍYOS

a·mo·rí·tis

png |Kol |[ Esp amor+Lat itis ]
:
balísa dahil sa pag-ibig.

a·mo·rí·yos

png |Bot |[ Esp amorío+s ]

a·mo·róng·sod

png |Zoo |[ Hil ]

a·mo·ró·sa

pnr |[ Esp ]
:
masintahin ; mapagmahal, a·mo·ró·so kung laláki.

a·mo·ró·so

png |[ Esp ]
1:
Bot uri ng saging na mabango ang bunga
2:
Bat lupang malapit nang mailit.

a·mór·po

pnr |[ Esp amorfo ]
:
walang tiyak na hugis.

a·mor·sé·ko

png |Bot |[ Esp amor seco ]
:
damo (Adropogon aciculatus Retz ) na ilahas, karaniwang tumutubò sa kabukiran, may makitid na dahon, at may bulaklak na dumidikit sa anumang sumagi : DALUKDÓK, DELÉKEDÉK, LÚKUT LÁPAS, PAGÍPPI, TÍNLOY2, TINGLÓY var marisékos, mursíko

a·mor·ti·sas·yón

png |[ Esp amortización ]
1:
paghihiwalay o pagbubukod ng halagang panghulog sa utang
2:
halagang ibinukod upang ipanghulog sa pagkakautang.

a·mó·rug·món

png |Zoo |[ Hil ]
:
uri ng ibong mandaragit.

amor vincit omnia (a·mór vin·sít óm·nya)

pnb |[ Lat ]
:
nasasakop ng pag-ibig ang lahat.