anas


a·nás

png
1:
mahina at mababàng tinig, higit na malakas kaysa bulong Cf HAGAWHÁW
2:
[Seb] tibág1

á·nas

png |[ ST ]
:
lubós na pagkawasak ng mga bungangkahoy o pananím.

á·nas

pnr pnh |[ Bik ]