tibag


ti·bág

png
1:
[Kap Tag] unti-unting pagkabawas o pagkagiba ng kabuuan, gaya ng lupà na natibag dahil sa kinain ng ulan o hangin, tinangay ng bahâ o kayâ’y sinadyang pagtibag nitó : ANÁS2, BAGBÁG1, BUGWÁL, BÚNGKAG1, BÚNLAG, DEPPÁAG, GÓBAR, GUHÒ2, LIGÁL1, LUDÚLUD, LÚMPAG, TÍMPAG, TÚMPAG
2:
Tro dulang panrelihiyon na nakabatay sa mga kuwento at alamat sa paghahanap ng krus na kinamatayan ni Jesus.

ti·bág

pnr