anima


á·ni·má

png |[ Ing Esp ]
1:
panloob na katauhan
2:
Sik termino ni Carl Jung sa malababaeng bahagi ng katauhan ng lalaki
3:
kaluluwá1 — pnd a·ni·ma·hán, a·ni·ma·hín, mag-á·ni·má.

a·ni·mad·ber·si·yón

png |[ Esp animadversión ]

a·ni·má·do

pnr |[ Esp ]
:
may búhay ; masiglá Cf BÍBO

a·ni·ma·dór

png |[ Esp ]
1:
tao na nagdudulot ng sigla at aliw
2:
Sin artist na gumagawâ ng animation.

a·ni·mál

png |[ Esp ]
1:
3:
Alp tao na masamâ ang kilos, salita, o ugali.

a·ni·más

png |[ Esp ]
:
pagtugtog ng kampana sa dapithapon Cf AGÚNYAS, ORASYÓN

a·ni·mas·yón

png |[ Esp animación ]

animate (án·i·méyt)

pnr |[ Ing ]

animate (án·i·méyt)

pnd |[ Ing ]
1:
bigyan ng búhay ; pasiglahin
2:
bigyan ng inspirasyon

animated cartoon (á·ni·méy·tid kar·tún)

png |[ Ing ]
:
pelikulang ginawâ sa pamamagitan ng pagkuha ng larawan sa serye ng mga drowing na nagpapakíta ng pagsulong ng aksiyon ng pelikula.

animation (án·i·méy·syon)

png |[ Ing ]
1:
pagiging masigla : ANIMASYÓN
2:
pagiging buháy : ANIMASYÓN
3:
Sin pagsasapelikula ng magkakasunod na guhit ng larawan o mga pigura upang makalikha ng ilusyon ng galaw : ANIMASYÓN